วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

:: เหลืองปรีดียาธร ::

เหลืองปรีดียาธร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia argentea Britt.
ชื่อวงศ์ : Bignoniaceaea
ชื่อสามัญ : Silver trumpet tree, Tree of gold,Paraguayan silver trumpet tree
ชื่อพื้นเมือง : เหลืองปรีดียาธร
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้ต้น
ขนาด [Size] : สูงไม่เกิน 8 เมตร
สีดอก [Flower Color] : สีเหลือง
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Ti em] : ก.พ.-มี.ค.
อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วนระบายน้ำได้ดี
ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
แสง [Light] : แดดเต็มวันลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ต้นชนาดเล็ก ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่แตกกิ่งก้านเป็นชั้นๆ เปลือกสีน้ำตาล แตกเป็นร่องขรุขระใบ (Foliage) : ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 5-7 ใบ ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 6-18 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบมนหรือสอบขอบใบเรียบ ผิวใบสีเขียวเหลือบสีเงินทั้งสองด้านดอก (Flower) : สีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง ช่อละ 5-7 ดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก คล้ายรูปแตรผล (Fruit) : ผลแห้งแตก เป็นฝัก ยาว 10 เซนติเมตร สีเทามีเส้นสีดำตามแนวยาว เมล็ดมีปีกเป็นเยื่อใสบางๆมีจำนวนมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น